Pomiary

Specjalizujemy się w wykonywaniu pomiarów elektrycznych i termowizyjnych.

Pomiary odbiorcze i okresowe „5 letnie” instalacji elektrycznej.

Zakres wykonywanych pomiarów:

wykonanie oględzin rozdzielnic i sprawdzenie doboru przewodów i zabezpieczeń

rezystancja izolacji obwodów 1 faz. i 3 faz.

poprawność zadziałania zabezpieczeń różnicowo-prądowych

rezystancji uziemień odgromowych

natężenia oświetlenia: awaryjne, ewakuacyjne

pomiary ciągłości przewodów ochronnych

samoczynne wyłączenie zasilania w układach sieci TN, TT, IT

rezystancji uziemień roboczych

natężenia oświetlenia: stanowisk pracy i pomieszczeń

Zlecając prace naszej firmie jesteś pewny, że instalacja będzie bezpieczna, a dokumenty prawidłowe. W przypadku wykrycia nieprawidłowości w instalacji elektrycznej, powiadamiamy o tym klienta. Istnieje możliwość wykonania drobnych poprawek na miejscu. Wszystkie prace dokumentujemy protokołami opracowanymi w oparciu o aktualne wymogi prawne i normę PN-HD 60364-6:2016-07. Pomiary wykonywane są przez osoby z uprawnieniami SEP „D”- Dozór, „E”- Eksploatacja kat. G1. Korzystamy jedynie z profesjonalnego sprzętu wraz z aktualnym świadectwem wzorcowania.

Gwarancja jakości i  bardzo dobrej ceny !

Pomiary parametrów transformatorów olejowych i suchych 6kV,15kV, 20kV, 30 kV

Zakres wykonywanych pomiarów:

oględziny transformatora: sprawdzanie korozji, wycieki oleju (dot. transformatora olejowego), dokręcanie połączeń, pomiar kamerą termowizyjną

sprawdzenie oleju transformatorowego: pobranie próbki oleju do badania

pomiar rezystancji izolacji linii kablowych

pomiar rezystancji izolacji uzwojenia: górnego napięcia, dolnego napięcia, pomiędzy górnym i dolnym napięciem 

pomiar rezystancji uziemień roboczych i ochronnych

sprawdzenie działania automatyki zabezpieczeń, sterowania i sygnalizacji

Skontaktuj się z nami telefonicznie

+48 506 331 889 Oddział Bytom Odrzański

+48 799 189 895 Oddział Nowa Sól 

LUB

poprzez

Vartech 2018 Wszelkie prawa zastrzeżone